Pivot in het kort
Pivot houdt zich bezig met het ontwikkelen van logistieke software als verlengstuk van en tussen informatiesystemen.
Capaciteitsplanning/scheduling en ketendistributie is ons werkgebied met de invulling van de veelal ontbrekende schakels.
Opdrachten en zendingen worden soepel beheerd. Planningen verlopen zowel geheel als deels geautomatiseerd. Europa is ons werkgebied.

Pivot is een product en een methode; het wordt ingezet waar afdelingen of andere systemen niet (doelmatig) functioneren of niet met elkaar communiceren.
Organisatieontwikkeling maakt deel uit van de methode; de realiteit is uitgangspunt tegen de achtergrond van een solide concept
Wij vinden onderling niet afgestemde processen en ontbrekende informatie op alle niveaus in de organisatie.
Wij maken dit zichtbaar en ontwikkelen verbeteringen. Niet alleen het advies maar vooral ook de invoering.
Pivot is in vier talen gelijktijdig beschikbaar;

Projecten leveren op

Reductie van de administratieve werklast

Reductie van de kosten

Reductie van organisatorische miscommunicatie

Gerichte besturing van de bedrijfsprocessen

Verbetering van de performance; vergroting van de marktpotentie

Zinvolle management informatie

Informatie uit diverse onaangetaste bronnen gekoppeld in één samenhangend systeem

 Afbeeldingsresultaat voor teamviewer support image